Loading ...

Atlas Online

DDoS Saldırı Önleme Servisleri (ZENEDGE)

Atlas Online

DDoS Saldırı Önleme Servisleri (ZENEDGE)

Öncesinde sadece DoS (Denial of Service), yani tek bir kaynaktan hedefe doğru saldırı yapılması şeklinde ortaya çıkan bu saldırı türü, zamanla şiddetinin arttırılması için çok sayıda kaynaktan tek hedefe yapılan saldırı şekline dönüşmüştür. DDoS yani Distributed Denial of Service (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırıları, bilgi güvenliği unsurlarından erişilebilirliği hedef almaktadır.


DoS saldırıları, sistemlerin erişilebilirliğini engellemeye yönelik bir saldırı türüdür. Her sistem kurulurken; kullanıcı sayıları, hat kapasitesi, anlık istek sayısı gibi unsurlar için belli değerler öngörülür ve bu değerlerin biraz daha üstünde yükü kaldırabilecek şekilde tasarım yapılır. DoS/DDoS saldırılarında ise, sistemin kaldırabileceği yükün çok üzerinde anlık istek, anlık kullanıcı sayısı ile sistem yorulur ve cevap veremez hale getirilir. Bunun yanında, doğrudan sistemin kendisini yormak şeklinde değil, hattı doldurarak yine sistemin erişilebilirliği hedef alınabilir.


DoS saldırıları, her zaman kapasite üstü istekle gerçekleştirilmeyebilir. Hedef sistemlerde bulunan zafiyetler de sistemin erişilebilirliği açısından risk oluşturabilmektedir. İşletim sistemlerinde (Windows, Linux vs), web sunucu uygulamasında (IIS, Apache vs), arka taraftaki uygulama sunucusunda ya da sistemin diğer bileşenlerinde bulunan zafiyetlerden yararlanarak, sistemin işleyemeyeceği şekilde bir istek gönderildiğinde, sistemin herhangi bir bileşeninde bu isteğin işlenememesi durumunda sistem erişilemez hale gelebilmektedir.


DoS saldırıları, günümüzde çok kolay bir şekilde yapılabilir hale gelmiştir. Bunu gerçekleştirmek için üst düzey teknik yetkinliğe ihtiyaç kalmamıştır. Internetten indirilebilecek basit programlar kullanılarak bir sistem hedef alınabilir ve sadece IP adresi ya da alan adı girilerek hedef sistemin erişilemez olması sağlanabilmektedir.


Bu nedenle, DoS saldırıları kurumlar için öncelikli tehdit unsuru haline gelmiştir. Bu saldırıya maruz kalan ve hizmet veremeyen kurumlar ciddi anlamda maddi zarara ve itibar kaybına uğrayabilmektedirler. Bu saldırılar, uluslar arası siber savaşlarda da etkin olarak kullanılmaktadır.


Tüm bu detaylar genel olarak günümüzde internet bağlantısının ve buna bağlı çalışan uygulamaların siber saldırılar karşısında ne kadar kırılgan bir durumda olduğunu göstermektedir. ATLAS On-Line olarak, internet üzerinde konumlanmış uygulamaların veya belirli bir networkün olası siber saldırılar karşısında devamlılığını sağlayabilmek için uygun çözümleri müşterilerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Layer3 Layer7 arası çözümler için dünyada söz sahibi olan ZENEDGE firması ile bölgesel çözüm ortaklığı tesis etmiş ve bunu kurumsal müşterilerimize ulaştırmaya başlamış bulunuyoruz.


Bu sistem sayesinde belirli bir hedefe yönelen saldırı tespit edildikten sonra trafik internet omurgası üzerinde bulunan güvenlik noktaları üzerine aktarılır. Bu noktalarda gelen saldırı türü süzülerek durdurulur ve temiz trafik müşteri omurgasına teslim edilir. Böylece saldırı altında kalan sistem 1 dakika gibi bir süre zarfında sanki hiç saldırı yokmuş gibi cevap vermeye devam edecektir. Size sağlanacak panel üzerinden tüm trafik durumunu, gelen saldırıların türünü, nereden geldiğini, ne zaman ve ne kadar bir yoğunlukta olduğunu rapor olarak takip edebileceksiniz.